Urbanowicz Studio Architektury

 dr inż. arch. Barbara Urbanowicz

gallery/318-49940_facebook logo
gallery/logo www pink żarówka
gallery/318-49940_facebook logo
FAQ

 

Z czego wynika cena?

 

Cena uzależniona jest od czasu jaki konieczny jest do wykonania usługi czyli od nakreślonego przez klienta zakresu. Po krótce zależność tą ilustruje poniższa tabela.

gallery/tabela zakres cena 2

Tutaj wpisz swój tekst